Skåne har inga fossila bränslen 2020

Region Skånes mål är
att hela Skåne är fritt från fossila bränslen
i uppvärmning, el-produktion
och transporter år 2020.

Fossila bränslen som olja,
bensin, kol och naturgas
bidrar till växthus-effekten.

Därför arbetar Region Skåne
för att vi ska använda förnybara bränslen
som biogas, vindkraft och vätgas.

I Region Skånes uppdrag ingår
att stödja forskning
som utvecklar lösningar på klimat-problemen.

Vi vill göra bättre kollektivtrafik
för att flera människor ska känna
att det är det bästa sättet att resa. 

Inga fossila bränslen 2020

Det här är en utmaning som Region Skåne
har startat tillsammans med Länsstyrelsen
och kommunerna i Skåne.
Flera kommuner, företag och organisationer
är med.

Utmaningen innebär att man ska vara
helt fri från fossilt bränsle:

  • i energi-användningen i alla hus
  • i alla transporter
  • i all el-användning

Biogas-produktion

I Skåne skulle det gå bra att producera biogas.
Region Skåne samarbetar med kommunerna,
företagen och länsstyrelsen
för att producera mer biogas.

Region Skåne hjälper till att betala
nätverket Biogas Syd
som arbetar för att det ska bli
mer biogas i Skåne.
Det kan leda till 1000-tals gröna jobb.
Biogas Syd

Egna fordon

Region Skåne äger många fordon.
Nästan hälften av dessa fordon drivs av biogas.

Många av våra fordon drivs också
av rapsolja, etanol
eller en blandning av el och bensin.
En del av våra bilar drivs av bensin eller diesel.

Vi har också köpt två vätgas-bilar
och hoppas att fler ska satsa på vätgas.

Vi försöker även resa mindre i jobbet
genom att ha video-konferenser.