Miljö och natur

En god miljö och natur är bra för Skånes utveckling.
Region Skåne ska arbeta för att hitta lösningar
på Skånes miljöproblem.

Vi samarbetar med kommunerna,
länsstyrelsen, företag, forskning
och flera organisationer
för att stärka Skånes goda miljö och natur.

Syftet med miljöarbetet är att:

 • öka biogas, vätgas och förnybar el
  som bränsle och uppvärmning
 • utveckla ett hållbart skogs- och jordbruk
 • utveckla hållbara städer
 • utveckla och anpassa kusterna
  för högre havsnivåer
  och utveckla en hållbar sjöfart
 • öka tillgängligheten till natur och friluftsliv.

Miljöarbete inom Region Skåne

Region Skåne vill visa att det går
att välja sådant som är bra för miljön.

År 2016 ska hälften av maten på sjukhusen
vara ekologisk.

År 2020 ska vi inte släppa ut några växthusgaser.
Vi ska också sluta använda fossila bränslen
för uppvärmning, transporter och el.

Vi ska nå målen genom att:

 • effektivisera energin i våra hus och sjukhus
 • köpa in fler miljöbilar till bilpoolen
 • försöka göra Skånetrafiken fri från fossila bränslen
  senast 2020. 

Alla sjukhus i Region Skåne är miljö-certifierade
enligt ISO 14001.