Transporter och samhällsplanering

Region Skåne planerar för vägar,
järnvägar och bredband
och tar hand om kommunernas
översikts-planering.

Det är viktigt att planera
vägar, järnvägar och byggnader
så att det blir en hållbar utveckling i Skåne.

Region Skåne ansvarar även
för kollektivtrafiken.

Region Skåne planerar att bygga mer bredband.
Senast år 2020 ska 95 procent av skåningarna
ha tillgång till en snabb anslutning.