Om du inte är nöjd med din tandvård

Om du är missnöjd med din tandvård
ska du kontakta till den som har utfört tandvården.
Du kan även få hjälp från Patientnämnden.
Du kan klaga både på din behandling
och på hur du har blivit bemött.
1177.se – Om man inte är nöjd med tandvården

Få hjälp från Patientnämnden
eller förtroendenämnd

Om du hellre vill prata med någon
som står utanför
kan du kontakta Patientnämnden i Region Skåne
om det är Region Skåne
som har ansvarat för vården.

Om Region Skåne inte har ansvarat för vården
kan du kontakta någon av
tandvårds-organisationernas
förtroendenämnder.

Patientnämnden eller förtroendenämnden
hjälper dig sen vidare till andra myndigheter
om du skulle behöva.

Patientnämnden och förtroendenämnderna
har tystnadsplikt.
Det är gratis att kontakta dem.
Svensk Privattandvård – Förtroendenämnden och PTU

Få hjälp från Inspektionen
för Vård och Omsorg

Du kan även anmäla en händelse till
Inspektionen för vård och omsorg.
De reder ut händelsen
och ser vad som har blivit fel.
De ser också vad som ska göras
för att inte samma sak ska hända igen.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)