Vårt utvecklings-uppdrag

Regeringen har gett Region Skåne i uppdrag
att ansvara för den regionala
utvecklingen i Skåne län.

Det är Skånes invånare och politiker
som ansvarar för utvecklingen av
till exempel vägar, miljö,
kommunikationer, kultur, företag
och samarbete med andra regioner
i och utanför Sverige.

Målen för Skånes utveckling
finns i det regionala utvecklings-programmet
som Region Skånes politiker beslutar om
i regionfullmäktige.

Region Skåne arbetar
med utveckling

Region Skåne arbetar för att Skåne
ska kunna erbjuda
livskvalitet och möjligheter i världsklass
både för de som bor här och för företagen.

Region Skånes arbete med utveckling
betalas med skatt och statliga bidrag.

Fördelning av statliga bidrag

Region Skåne har rätt att besluta om
hur de ska använda statliga pengar
för arbete med tillväxt och kultur.