Rehabilitering på landsbygd

Personer med psykisk ohälsa
kan få rehabilitering på landsbygden.
Den här behandlingen får man
samtidigt som man får vanlig vård.

Man kan få det om man har
en ganska mild psykisk ohälsa
och om man har lätt att bli passiv
och att dra sig undan människor.

Man hoppas att de patienter
som får denna behandling
kan vara sjukskrivna kortare tid
och gå tillbaka till sitt jobb snabbare.

Vistelse på gård

De gårdar som man får vara på
håller på med djur och natur.
Deltagaren får vara med i det dagliga arbetet.
Man får jobba i sin egen takt
med olika sysslor.

Man får både vara på gården
och få behandling på vårdcentral
eller psykiatrisk mottagning.

Patientens vård-mottagning
har det medicinska ansvaret.

Från och med 1 maj 2014
kommer patienter från alla vårdcentraler
och psykiatri-mottagningar i Skåne
att kunna få rehabilitering ute på landet.