Din patientjournal

Patientjournalen innehåller uppgifter om din vård.
Du har rätt att läsa din journal,
spärra uppgifter i den
och se vem som har tittat
i den.

All personal som är legitimerad
inom hälso- och sjukvården
skriver i journalen om det som rör din vård.

Det som står i patientjournalen
skyddas av sekretess.
Det är bara du själv
och den sjukvårdspersonal
som du blir vårdad av
som har rätt att läsa journalen.
1177.se – Patientjournalen

Du har rätt att läsa din journal

Om du vill läsa din journal
ska du kontakta den mottagning eller vårdcentral
där du har blivit behandlad.
Du ska fråga om du får kopior på dina journaler.

Du kan också beställa kopior via internet
med hjälp av e-tjänster.
Inloggning till e-tjänster

Du kan spärra uppgifter i din journal

Du kan spärra uppgifter i din journal
som du inte vill att andra vårdenheter ska se.

Läs mer om spärr på 1177.se

Ta reda på vem som
läser din journal

Varje gång någon läser din journal på datorn
syns det i ett register.

Som patient kan du få en lista över vilka
som har tittat på dina uppgifter.
Det kallas loggutdrag.

Läs mer om loggutdrag på 1177.se

Du kan beställa registerutdrag

Du har rätt att få veta 
vilka personuppgifter som finns om dig.

Du kan beställa 
ett sådant registerutdrag 
från Region Skåne.
Mer information om begäran om registerutdrag