Skåne som cykelregion

Cykeln är ett hälsosamt sätt att resa
och det är bra för miljön.
Region Skåne planerar för bättre cykelvägar
och bättre kopplingar till kollektivtrafiken.

I Skåne är det lätt att cykla.
Skånes tätorter ligger ganska nära varandra
och det är både bra vägar
och bra klimat för cyklister.

Fler och bättre cykelvägar utanför tätorterna
och mellan kommunerna
kommer att göra det ännu lättare
att cykla mellan hem, jobb och skola.
Då blir Skåne en cykelregion.

Cykeln är ett smart transportmedel:

• Det är hälsosamt.
• Ju fler skåningar som cyklar
desto bättre hälsa.
• Det är enkelt och flexibelt.
På korta avstånd är cykeln det enklaste
och snabbaste sättet att resa
mellan hem, jobb och skola.
• Det är miljövänligt.
• Det är billigt.
Cykelvägar är billigare att bygga
än bilvägar och järnvägar.
Det är även billigare att köpa en cykel än en bil.

Det ska även bli lättare att ta cykeln
till bussen eller tåget,
till exempel genom att kommunerna
bygger fler cykel-parkeringar.