Om du inte är nöjd med vården

Om du är missnöjd med vården
kan du klaga,
både om du är patient och om du är anhörig.

Då ska du kontakta den mottagning
där du har blivit behandlad.
Du kan även kontakta Patientnämnden.

Vissa händelser kan du  
anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Du kan klaga och säga vad du tycker
om både små och svåra problem.

1177.se – Om du inte är nöjd med vården
1177.se – Om du inte är nöjd med tandvården