Om du inte är nöjd med vården

Om du är missnöjd med vården
kan du klaga,
både om du är patient och om du är anhörig.

Då ska du kontakta den mottagning
där du har blivit behandlad.
Du kan även kontakta Patientnämnden.

Vissa händelser kan du  
anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Du kan klaga och säga vad du tycker
om både små och svåra problem.

Klaga och få svar direkt
av vårdpersonalen

Kontakta den mottagning
där du har blivit behandlad,
till exempel vårdcentral, sjukhus
eller tandläkar-mottagning.

Du har rätt att få ett skriftligt svar
om du ber om det.
1177.se – Om man inte är nöjd med vården
1177.se – Om man inte är nöjd med tandvården

Få hjälp från Patientnämnden

Patientnämnden är till för dig
som vill klaga, fråga något
eller vill säga vad du tycker
när det gäller sjukvården,
vården inom kommunerna och folktandvården.

Om du inte vill kontakta din vårdgivare
kan du kontakta Patientnämnden.
Du får vara anonym om du vill.
Det kostar inget
att kontakta Patientnämnden.