Avgifter i vården

Vården kan kosta olika mycket
på olika ställen i Sverige.
En del vård inom Region Skåne är gratis
men oftast behöver du betala
för ditt besök eller behandling.
All vård är gratis för barn och unga under 20 år.

På webbplatsen 1177.se står det
hur mycket det kostar med ett besök
på olika mottagningar i Skåne.

1177.se – Patientavgifter i Skåne

Högkostnadskort och frikort

När du har betalat en viss summa under ett år
i patientavgifter i öppenvården
har du rätt till ett frikort.
Då får du gratis vård
under resten av 12-månadersperioden.

1177.se – Högkostnadskort och frikort