Rättigheter i vården

Du har rätt till en jämlik, trygg
och säker vård.
Det står i hälso- och sjukvårdslagen
och i patientsäkerhetslagen.