Marknadsföring av Skåne

Genom Business Region Skåne
arbetar vi för att fler turister och företag
ska hitta till Skåne.

Business Region Skåne är ett bolag
som ägs av Region Skåne
och de skånska kommunerna.

Business Region Skåne

Vi vill att fler utländska företag
ska välja att satsa på Skåne,
samtidigt som vi hjälper skånska företag
att hitta affärer utomlands.

Utländska företag i Skåne
skapar jobb och tillväxt.

Turism

Vi arbetar för att fler turister ska välja Skåne,
både svenska och utländska turister.
Det ger pengar för restauranger,
butiker och hotell.

Fler event och filmer

Vi vill att fler stora event ska hamna i Skåne.
Det visar upp Skåne.

Skåne är en attraktiv plats för filmskapare.

Business Region Skåne vill
att det ska fortsätta att skapas film här.

Det leder till jobb och pengar.
Och stora lyckade filmprojekt  
sprids ofta internationellt
och visar upp Skåne utanför Sverige.