Sök efter handlingar

På Skane.se hittar du politiska handlingar.
Här finns dagordningar, handlingar
och protokoll från olika möten.

Du kan gå in på sidan för politiska organ
och söka efter en speciell nämnd eller beredning.
Där hittar du länkar till olika möten.
Politiska organ

Hjälp med att söka

Alla har rätt att begära ut en allmän handling,
till exempel ett myndighetsbeslut.
I Region Skåne finns olika typer av handlingar
som är offentliga.

Om du vill ha hjälp med att hitta ett ärende
kan du mejla till kansliet:
region@skane.se