Konst och kultur i Skåne

I Skåne finns det mycket kultur
med flera verksamheter som är kända
både i Sverige och internationellt.

Det skånska kulturarvet är rikt.
Skåne har alltid varit en plats
där kulturer har mötts och blandats.

Var femte skåning har sina rötter
i en annan kultur
än den skandinaviska.

Skåne är också en del av Öresunds-regionen
som är Nordens största storstads-område.