Patientsäkerhet

Region Skåne arbetar för
att göra vården säkrare
så att du blir skyddad mot skador
när du får vård.
Som patient kan du berätta för oss
om någonting har blivit fel.

En vårdskada är en skada
som du kan drabbas av när du är patient.
Den kan vara kroppslig eller psykisk.

God hygien

Det är viktigt med god hygien i vården
för att inte sprida smittor. 
De som arbetar med patienter
ska följa regler om hygien.

Rena händer

Som patient kan du skydda dig mot smitta
genom att tvätta händerna ofta
och använda handsprit.

Alla som arbetar inom vården
ska använda handsprit.

Säkrare vård

Ställ frågor om det är något du inte förstår
och säg till om något verkar vara fel.

Det här kan du själv göra för att minska riskerna i vården:

  • Fråga hellre för mycket än för lite.
  • Fråga om din vård och behandling.
  • Ta gärna med en vän eller släkting.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Lär dig mer om dina läkemedel.
  • Rök inte om du ska operera dig.

Anmäla fel i vården

Den som är chef på ett sjukhus måste anmäla
om det är något som har gått fel i vården.
Om en patient har drabbats av en skada eller sjukdom
ska chefen anmäla det till en myndighet som heter IVO.