Ambulans

Det finns ambulansstationer
på många orter i Skåne.
När du behöver akut hjälp
skickas alltid närmaste ambulans.

Ring 112 när det är akut

Ring 112 om du eller någon annan
blir svårt sjuk eller skadad.

Om det behövs skickas en ambulans.
Personalen undersöker och behandlar dig.

Du får antingen stanna hemma,
åka till vårdcentralen eller följa med
ambulansen till sjukhus.

Så här bedömer ambulanssjukvården
olika tillstånd:

 • Misstänkt livshotande tillstånd.
  Närmaste ambulans skickas direkt.
  Blåljus och sirener sätts på
  så att ambulansen snabbt ska komma fram till dig.
 • Akut, men inte livshotande tillstånd.
  Ambulans skickas ut direkt
  men utan blåljus och sirener.
  Väntetiden blir lite längre.
 • Inte akut, men i behov av vård.
  Du behöver ambulans, till exempel för att du är sjuk
  och inte klarar av att sitta upp.