Hälso- och vårdval

Du som bor i Skåne får själv välja
vilken vårdgivare du vill gå till.
Du kan välja vårdenheter som är privata
eller som drivs av Region Skåne.
Du har rätt att välja vilken du vill.
På 1177.se kan du jämföra olika vårdcentraler.
1177.se - Hälsa- och vårdval i Skåne

Välj vårdgivare och mottagning

Du kan välja:

Blankett för val av vårdgivare
och mottagning

Du kan läsa på webbplatsen 1177.se
hur du gör för att välja.
Där finns också blanketter för att välja.
1177.se - Hälsa- och vårdval i Skåne

Region Skåne granskar och godkänner

Du har rätt till bra vård
vad du än väljer.
Alla vårdgivare som ingår i hälso- och vårdval Skåne
måste uppfylla särskilda krav.