E-tjänster i vården

Du kan få svar på frågor och
göra ärenden via internet.

Det gör du med 
1177 Vårdguidens e-tjänster.

Du kan göra detta:

• avboka eller omboka tid
• förnya recept
• läsa din patientjournal
• ställa frågor till din mottagning
• se vilken vårdcentral som du tillhör
• se vilken barnavårdsmottagning (barn 0–6 år) som ditt barn tillhör
• byta till en annan mottagning

Logga in med e-legitimation

För att använda Mina vårdkontakter
loggar du in med din e-legitimation.
Du kan också logga in med en engångs-kod.
Koden skickas till din mobiltelefon.

Inloggning
1177.se – E-tjänster