Vårdcentraler

Vårdcentralen hjälper dig
samma dag som du blir sjuk
eller skadar dig
eller behöver råd om din hälsa.

Där finns det vårdpersonal
som kan hjälpa dig med de vanligaste sjukdomarna
och olika skador.

På vårdcentralen kan du få remiss
till specialistvård om du behöver.

Detta ingår i primärvården:

  • vårdcentraler
  • barnavårdscentraler
  • barnmorskemottagningar
  • familjecentraler
  • ungdoms-mottagningar
  • psykoterapi-mottagningar
  • smärtmottagning / multimodalt smärtteam (MMS)

1177.se – Hitta vård i Skåne

Du kan välja din vårdcentral

Du kan själv välja vilken vårdcentral
som du vill gå till inom region Skåne.
Du kan även välja barnavårdscentral, barnmorskemottagning
och KBT-behandlare.
1177.se – Välja vårdcentral i Skåne