Vårt uppdrag inom kultur

Region Skånes uppdrag inom kultur
är att se till att så många som möjligt
kan ta del av konst och kultur.
Kultur för barn och unga är viktigast.

Det här är vårt uppdrag:

• fördela pengar till de som jobbar med kultur
• ansvara för Malmö Opera, Skånes Dansteater,
Musik i Skåne och Film i Skåne
• ansvara för biblioteken i Skåne
• vara politiska representanter i styrelser
för museum och olika kulturcenter.