1177

Ring 1177 för råd om sjukvård
Du kan ringa när som helst.

Använder du texttelefon
eller bildtelefon?
Då kan du ringa 1177
med hjälp av en teckenspråkstolk.

Så ringer du 1177 med texttelefon eller bildtelefon (1177.se)

På 1177.se finns också
telefonnummer till vården.
Du kan också kontakta vården
digitalt genom e-tjänster.

Webbplatsen 1177.se

Du kan också läsa texter
om hälsa och vård
på webbplatsen 1177.se.
Många texter är på lätt svenska.

På 1177.se kan du läsa om
sjukdomar och undersökningar.
Där står hur vården fungerar i Sverige.

Texter på lätt svenska på 1177.se

Information på andra språk

Vissa texter på 1177.se
finns också på andra språk.

Information in other languages at 1177.se