Skåneleden och naturområden

Region Skåne ansvarar för Skåneleden
och arbetar för att Skånes naturområden
ska få många besökare.

Skånes miljö och natur är varierad
och till för alla.
Både de som besöker Skåne och som bor här.

Vi arbetar för att bevara Skånes speciella natur
och de olika djur som finns här.

Vi samarbetar med kommunerna
och Länsstyrelsen i Skåne.

Skåneleden

Region Skåne har ansvar för Skåneleden
som är över 100 mil lång.
Man kan vandra kortare sträckor
eller flera mil
och övernatta i naturen.

Man kan ta sig till Skåneleden
med Skånetrafiken.
Skåneleden

Stiftelsen Skånska Landskap

Stiftelsen Skånska Landskap
sköter om 19 områden i naturen
där man kan vandra, fiska, paddla och bada.

Flera områden är tillgängliga
även för personer med rörelsehinder.
Skånska landskap