Hälsa

En god hälsa är grunden för ett bra liv.
De flesta skåningar mår bra
men det finns stora skillnader
mellan olika grupper och mellan olika områden.

Region Skåne arbetar för att du som bor i Skåne
ska ha bra hälsa och slippa bli sjuk.
I Skåne är det många som röker och har övervikt.
Därför arbetar Region Skåne för att
rökning och övervikt ska minska
så att de som bor i Skåne ska hålla sig friskare.