Hälsa och vård

Här kan du läsa om
vad som gäller för vården
i Skåne.

Det handlar om var
du ska vända dig
när du blir sjuk.

Läs också om vilka
regler och rättigheter 
som finns.