Våra ansvars-områden

Region Skåne har ansvar
för viktiga funktioner i samhället. 

Vi ansvarar för vård, hälsa, kollektivtrafik,
utvecklingen av företag, kultur,
vägar, samhällsplanering,
miljöfrågor och klimatfrågor.

Hälsa

Sjukvården är den största verksamheten
i Region Skåne.
Vi arbetar med hälsa genom
sjukvård, folkhälsa, forskning
och en stor skånsk industri
inom läkemedel och medicin-teknik.

Vård

Region Skåne beslutar om vården.
Vi samordnar offentlig och privat vård i Skåne
och driver både primärvård
och hög-specialiserad sjukhusvård.

Tandvård

Region Skåne har ansvar
för tandvården i Skåne.
Både den privata och offentliga.

Folktandvården Skåne har tandvård för barn
och tandreglering
och erbjuder tandvård i hela Skåne.

Folkhälsa

Vi vill att hela befolkningen i Skåne
ska få en god hälsa.

Region Skåne gör undersökningar
för att tar reda på hur invånarna mår.
Vi arbetar för att du ska må bra.

Tillväxt och hållbar utveckling

Ekonomisk tillväxt och en hållbar utveckling
är viktigt för att invånarna i Skåne
ska ha ett bra liv.

Region Skåne ska utveckla infrastrukturen,
stärka företagen
och skapa ett attraktivt Skåne.

Företag

Region Skåne samarbetar med
många företag och organisationer
för att utveckla företagen
och öka tillväxten i Skåne.

Samhällsplanering

Befolkningen i Skåne blir alltmer rörlig.
Många bor och jobbar i olika kommuner.
Region Skåne är ett stöd för kommunerna
och hjälper till att planera hur samhället ska se ut.

Infrastruktur

Vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser
och även bredband
skapar tillgänglighet som är bra
för utvecklingen av Skåne

Region Skåne planerar och samordnar
framtida satsningar på infrastruktur i Skåne.

Kollektivtrafik

Region Skåne har ansvaret för
kollektivtrafiken i Skåne.
Skånetrafiken är en del av Region Skåne
och ansvarar för bussar,
Pågatågen och Öresundstågen.

Miljö och natur

Region Skåne arbetar för en bra
och hållbar miljö och natur i hela Skåne.
Region Skåne ansvarar även för Skåneleden
och stödjer skötseln av
många naturområden.

Kultur

Region Skåne samordnar
utvecklingen av kulturen i Skåne
och fördelar pengar till kommuner,
kultur-institutioner och det fria kulturlivet. 

Marknadsföring av Skåne

Tillsammans med bland annat kommuner
marknadsför vi Skåne som
en plats som man vill besöka
och som har många evenemang.