Mål för kollektivtrafiken

Region Skånes mål är att fler
ska välja att åka kollektivt.
Vi vill binda samman Skåne
och göra så att man kan resa till jobb,
utbildning och nöje över hela Skåne.

Mål

• Målet är att resorna ska bli
dubbelt så många till år 2020
jämfört med 2007.

• Vi vill att all kollektivtrafik ska drivas
av förnybara bränslen år 2020,
till exempel med biogas
eller el från vind- och vattenkraft.

• Kollektivtrafiken ska öka tillgängligheten
till Skånes tätorter och centrum.

Resenärernas val ska styra

Kollektivtrafiken ska fortsätta att utvecklas
där det är många som använder den.

Då kan vi få in pengar så att
trafiken i hela Skåne ska kunna
vara kvar och utvecklas,
inte bara där det bor många människor.