Vårt uppdrag inom kollektivtrafik

Region Skåne ansvarar för
kollektivtrafiken i Skåne.
Ju fler som åker kollektivt,
desto bättre är det för vår miljö.

Skånetrafiken har hand om
kollektivtrafiken

Skånetrafiken heter det företag
som sköter den kollektivtrafik
som betalas av samhället.
Res med Skånetrafiken

Kommersiell kollektivtrafik

Även privata trafikbolag
får driva kollektivtrafik.
Den betalas inte av samhället.