Bredband

För att alla i Skåne ska kunna ta del av
den digitala samhälls-utvecklingen
måste alla kunna ha bredband.

Region Skåne planerar att
till år 2020 kommer minst 95 procent av Skåne
ha en snabb fiber-anslutning
på 100 Mbit/sekund.

Det är bra på många sätt:

 • Alla invånare kan ta del av viktig
  samhälls-service på nätet.
 • Fler kan välja att bo kvar på landsbygden.
 • Näringslivet kan utvecklas i hela Skåne.
 • Man kan kommunicera digitalt
  i stället för att behöva resa.
  Det är bättre för miljön.
 • Både yngre och äldre får en meningsfull
  sysselsättning, social gemenskap
  och kultur-upplevelser.

Region Skåne har inget ansvar för
att det byggs bredband.
Det är marknaden som betalar.
Region Skåne ska samordna arbetet
och se till att det fungerar.

Statligt stöd för bredband

Region Skåne ger pengar från staten
för att bredband ska byggas.
Kommuner, föreningar och företag
kan söka pengar.