Patient-journaler

I Regionarkivet finns det patient-journaler
från dessa vård-inrättningar:

• barnhem/fosterhem
• länshälsan/företags-hälsovården
• privatläkare/privatkliniker
• sanatorium/sjukhem
• sjukhus
• skolor
• vårdcentraler
• vårdhem och arbetshem

Aktuella patient-journaler finns även
i arkiv på sjukhus och vårdcentraler
inom Region Skåne.

Sekretess

Du har alltid rätt att läsa din egen journal.
Men om din journal innehåller
uppgifter om närstående
måste de godkänna detta.

För att ta del av uppgifter i en anhörigs journal
behöver du ett skriftligt medgivande
från den personen.

Födelsejournaler är upplagda på modern,
som har rätten till journalen.
Uppgifter om födelsetid, klockslag,
födelsevikt och födelselängd
kan lämnas utan medgivande.

Hos kyrkoförvaltningen
i den församling där man är född
eller Landsarkivet i Lund
finns uppgifter om var förlossningen har varit.
Platsen som man föddes på
står i födelseböcker och dopböcker

Sekretessen för patient-journaler gäller i 70 år.
1177.se – Patientjournalen

Beställ kopior av journaler

Om du vill beställa kopior av journaler
från Regionarkivet
behöver vi veta:

• förnamn och efternamn, även födelsenamn
• personnummer
• adress och telefonnummer
• vårdgivare (sjukhus, vårdcentral)
• behandlingstid, årtal

Du kan även beställa patientjournaler
genom e-tjänsterna på 1177.
Inloggning e-tjänster