Färdtjänst

Om du har svårt att resa själv
på grund av en funktionsnedsättning
kan du få färdtjänst.

Färdtjänst kan vara att resa med bil
eller special-fordon.
Det kan också vara en resa
med någon som följer med dig på bussar och tåg.

Du får den färdtjänst som passar
din funktionsnedsättning.

Ansökan hos Skånetrafiken

Du ansöker om färdtjänst
hos Skånetrafiken.
Om du bor i en kommun i Skåne
som inte har avtal med Skånetrafiken
ska du ansöka hos din kommun i stället.

På Skånetrafikens webbplats hittar du
vilka kommuner som har avtal
och hur du gör för att ansöka.
Skånetrafiken.se - Färdtjänst