Färdtjänst

Om du har svårt att resa själv
på grund av en funktions-nedsättning
kan du få färdtjänst.

Färdtjänst kan vara att resa med bil
eller special-fordon.
Det kan också vara en resa
med någon som följer med dig på bussar och tåg.

Du får den färdtjänst som passar
din funktions-nedsättning.

Ansökan hos Skånetrafiken

Du ansöker om färdtjänst
hos Skånetrafiken.
Om du bor i en kommun i Skåne
som inte har avtal med Skånetrafiken
ska du ansöka hos din kommun i stället.

På Skånetrafikens webbplats hittar du
vilka kommuner som har avtal
och hur du gör för att ansöka.
Skånetrafiken.se - Färdtjänst