Stöd och hjälpmedel

Om du har en funktions-nedsättning
kan du få hjälpmedel som hjälper dig.
Det är personal inom hälso- och sjukvården
som bedömer ditt behov av hjälpmedel.

Hjälpmedel kan vara olika produkter
eller ny teknik som behövs för att du
ska kunna tvätta dig, förflytta dig,
kommunicera, gå i skola
eller vara med på olika aktiviteter.

Hjälpmedel för barn och vuxna

Region Skåne har ansvar för alla hjälpmedel
till barn och ungdomar upp till 20 år.

För vuxna är det vissa hjälpmedel
som Region Skåne har ansvar för
och vissa hjälpmedel
som kommunerna har ansvar för.

Hitta hjälpmedel

På Vårdguidens webbplats 1177
finns en söktjänst som visar
var du hittar ställen
där du kan känna och titta
på olika typer av hjälpmedel.
1177.se - Hitta hjälpmedelsbutiker och utställningar

Kostnad för hjälpmedel

Du ska betala en besöksavgift
när du ska prova vilket hjälpmedel du ska ha
eller när du ska träna
eller hämta ut ditt hjälpmedel.
Detta ingår i högkostnads-skyddet
för öppen vård.

Om du är under 12 år är det gratis.
Om du är under 18 år är det gratis på vårdcentraler.
Det är också gratis om du har kontakt med
vissa mottagningar inom habilitering
eller vissa andra mottagningar.

Ibland betalar du en avgift för hjälpmedlet.
Det ingår inte i högkostnads-skyddet.
Du kan även få bidrag för vissa hjälpmedel.