Så styrs kulturpolitiken

Kulturnämnden ansvarar
för att utveckla Region Skånes kulturpolitik.
Region Skånes kulturförvaltning
heter Kultur Skåne.

Kulturnämnden ska arbeta
för att det ska finnas olika slags kultur
av god kvalitet och som är nytänkande.

Skåne är med i
kultursamverkans-modellen

Skåne är med i den nationella
kultursamverkans-modellen.

Region Skåne och kommunerna
ska samarbeta för att Skåne ska bli
ett starkt område inom kultur.

Nationell modell

Alla län i Sverige utom Stockholms län
har valt att vara med i denna modell.

Kultur Skåne

Kultur Skåne samarbetar
med Skånes kommuner och kulturliv
för att utveckla Skåne som kulturområde.

Kultur Skåne stödjer verksamheter inom kultur
genom olika bidrag.