Bygga och renovera sjukhus

Många sjukhus i Skåne behöver rustas upp
och byggas om för att bli bättre.
Region Skåne måste satsa mycket pengar på det.
Framtidens sjukhus ska vara enkla att bygga om
så att de kan passa olika slags verksamheter.

Trivsamma sjukhus

Region Skånes nya sjukhus ska vara trivsamma
så att både patienterna och personalen mår bra.
Forskningen visar att man blir snabbare frisk
i en miljö som är trivsam.

Framtidens sjukhus inom Region Skåne
ska vara energisnåla för att bidra till en bättre miljö.