Brukar-samverkan

Brukar-samverkan är ett sätt att påverka
för dig som är patient
eller har en funktions-nedsättning.

Du får berätta vad du tycker
att Region Skåne ska bli bättre på.

Olika nivåer av brukar-samverkan

Brukar-samverkan kan vara
i våra verksamheter på träffar och föreläsningar.

Det kan också vara att politiker
träffar organisationer i olika råd och paneler
som till exempel brukar-panelen.

Brukarpanelen

I Brukarpanelen är det politiker
från regionstyrelsen
och olika nämnder inom vård och trafik
som träffar de organisationer
som är intresserade av det ämne man ska prata om
till exempel Handikapp-förbunden
eller Synskadades Riksförbund. 

Samrådsorgan för särskilda behov

Region Skånes politiska ledning träffar också
grupper med särskilda behov
genom till exempel studentrådet,
centrala pensionärsrådet
och integrationsrådet.

Arbete för nationella minoriteter

Genom brukar-samverkan
har integrationsrådet arbetat för att man ska se
Skånes nationella minoriteter:
judar, samer, romer,
Sverigefinnar och tornedalingar.

Nu får alla nationella minoriteter
hissa sina flaggor
på Region Skånes flaggstänger
på nationaldagen.