Medborgardialog

Region Skåne behöver dina åsikter
för att kunna fatta rätt beslut inför framtiden
och för att kunna bli bättre på det vi gör.

Därför ordnar vi olika former
av medborgardialog.

Genom medborgardialog
kan du påverka till exempel
hur vården och kollektivtrafiken ska se ut.

Du kan också påverka utvecklingen av Skåne
genom att vara med i diskussioner
om hälsa, klimat och integration.

Skånepanelen 

Skånepanelen är Sveriges största
medborgarpanel.
Deltagarna får säga vad de tycker
om Region Skånes arbete
via en webbenkät.

Några gånger om året kommer det nya frågor.
De som är med är slumpvis utvalda.

Skånedialogen

De som är med i Skånedialogen
har blivit slumpvis utvalda
bland personer som svarar på en enkät
som Region Skåne skickar ut.

De som sedan anmäler sig till Skånedialogen
träffas på möten
där de får information och träffa experter.
De får sedan prata om viktiga frågor
som rör Region Skåne
tillsammans med politiker.

Spontana möten

Du kan också prata med personer
från Region Skåne
när det blir spontana möten
ute på gator och torg,
på festivaler, kulturevenemang
och vid shoppingcentra
eller på bibliotek och i skolor.

Fokusgrupper och dialoggrupper

I fokusgrupper och dialoggrupper
diskuteras oftast en viss fråga,
tjänst eller produkt.

Det gör vi när vi vill fördjupa oss i en fråga
som vi tidigare har fört dialog om
eller för att vi vill veta mer
innan vi bestämmer om ett projekt
eller viktig förändring.

Ungdomsdialog

Vi vill särskilt gärna höra
vad unga människor tycker
eftersom det ofta handlar om viktiga frågor
för framtiden.

Kontakta dina politiker

Du är alltid välkommen
att kontakta politikerna
direkt via mejl eller telefon.

Du hittar kontaktuppgifter
till alla Region Skånes förtroendevalda
under länken Dina politiker.

Ansvar för medborgardialoger

Ansvaret för att ha medborgardialoger
ligger hos Region Skånes
fyra beredningar för medborgardialog
i nordvästra, nordöstra, sydvästra
och sydöstra Skåne.