Så styrs Region Skåne

Regionfullmäktige bestämmer
vad Region Skåne ska satsa på.
Det är oftast regionstyrelsen
som har förslagen.

Regionfullmäktige bestämmer om
sjukvård, kollektivtrafik och kultur
och hur Skåne ska utvecklas.

Regionfullmäktige tar också beslut om pengar
och hur mycket skatt du ska betala.

Regionfullmäktige utser
regionstyrelsen

Regionfullmäktige bestämmer vilka
som ska vara med i regionstyrelsen.

Det är regionstyrelsen som lägger fram
många av de förslag
som regionfullmäktige beslutar om.

Det är 15 personer som sitter i regionstyrelsen
och de har 15 ersättare.

Under regionfullmäktige och regionstyrelsen
arbetar nämnder, utskott och beredningar.
De har olika områden som de ansvarar för.

Regionfullmäktige styr nämnderna
genom att de sätter upp mål
och planerar hur olika verksamheter
ska fungera.

Uppdrag för politiker

Region Skåne har 149 personer
som sitter i regionfullmäktige,
och två ersättare för varje person.

En politiker kan ha flera olika uppdrag.

Revisorer granskar verksamheten

Regionfullmäktige bestämmer även
vilka personer som ska granska
Region Skånes verksamhet.

Dessa personer kallas revisorer.
Region Skånes revisorer granskar
allt det som Region Skåne gör.
Revisorerna är inte politiker.
De ska kontrollera
att det som bestäms i regionfullmäktige
genomförs på ett bra sätt.