Sjukskrivning

Region Skåne vill inte
att någon ska sjukskriva sig i onödan.

Den som är sjukskriven riskerar
att hamna utanför det sociala livet,
få för lite pengar och bli deprimerad.

Därför försöker Region Skåne
hitta nya behandlingsmetoder
för till exempel psykisk ohälsa.

Snabb behandling

Du som riskerar att bli sjukskriven
på grund av smärta eller psykisk ohälsa
ska få snabb behandling.

Målet är att du ska kunna börja arbeta igen
eller inte behöva bli sjukskriven.

I Skåne har alla personer mellan 16 och 70 år
rätt att få snabb behandling
genom en rehabiliteringsgaranti.

Om du har besvär ska du kontakta
en läkare på din vårdcentral.

Region Skåne har olika typer av behandling.

Personer med psykisk ohälsa kan till exempel
få rehabilitering på landsbygd.

Det går också att få olika former av terapi,
till exempel KBT/IPT och psykodynamisk terapi.

Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (1177.se)