Tandvård

Region Skåne ansvarar för att
barn och vuxna i Skåne
får den tandvård de behöver.
Region Skåne samarbetar
med både privata och offentliga tandläkare.