Så kan du påverka

Om du vill säga vad du tycker
eller fråga om det vi gör
finns olika forum och sätt att kontakta oss.

Du kan alltid kontakta
Region Skånes politiker
via telefon och mejl.

Ibland ordnar vi dialoger
där man får säga vad man tycker.
Då får man prata
eller svara på webbenkäter
om viktiga frågor.

Det kallas för medborgar-dialog
och brukar-samverkan.

Brukar-samverkan
och medborgar-dialog

Brukar-samverkan vänder sig till dig
som ofta besöker till exempel vården
eller habilitering.
Medborgar-dialog vänder sig till alla
som bor i Skåne.

Ökat politiskt förtroende

Det är viktigt för det politiska arbetet
att politiker och medborgare har kontakt
eftersom vi kan ta bättre beslut
om vi vet vad folk tycker.

Människor får också större förtroende
för politiker när de får träffas. 

Två olika sätt att få kontakt är genom
medborgar-dialog och brukar-samverkan.