Vaccination

Region Skåne vaccinerar både barn och vuxna
mot olika sjukdomar.
Du kan vaccinera dig antingen på din vårdcentral
eller inom den specialiserade vården.
Om du är osäker på var du ska vaccinera dig
kan du kontakta din vårdcentral.

1177.se – Vaccinationer

Vaccination för barn

Barn får vaccinera sig gratis
mot tolv olika sjukdomar som ingår
i det allmänna vaccinations-programmet.
1177.se – Vaccinationsprogram för barn

Vaccination mot influensa
och lunginflammation

Vaccination mot influensa
och lunginflammation
är gratis för dig som har fyllt 65 år
eller tillhör en riskgrupp.
Alla andra betalar en fast avgift.

Region Skåne råder alla som har fyllt 65 år
eller tillhör en riskgrupp
att vaccinera sig varje år.
Då är risken mindre att man blir allvarligt sjuk.
Kontakta din vårdcentral
om du vill vaccinera dig mot influensa.
1177.se – Vaccination mot influensa

HPV-vaccination

Vaccinationen ingår i det allmänna
vaccinationsprogrammet för barn.

1177.se – Vaccination mot HPV

Resevaccination

Om du ska åka utomlands
kan du behöva vaccinera dig.
På webbplatsen 1177.se
kan du få råd om vilka vaccinationer
som du behöver ta.

Du kan få resevaccination
på vissa vårdcentraler och
på vaccinationscentraler.
1177.se – Reseråd och vaccinationer