Vaccination

Region Skåne vaccinerar både barn och vuxna
mot olika sjukdomar.
Du kan vaccinera dig antingen på din vårdcentral
eller inom den specialiserade vården.
Om du är osäker på var du ska vaccinera dig
kan du kontakta din vårdcentral.

1177.se – Vaccinationer

Vaccination för barn

Barn får vaccinera sig gratis
mot nio olika sjukdomar som ingår
i det allmänna vaccinations-programmet.
1177.se – Vaccinationsprogram för barn

Vaccination mot influensa
och lung-inflammation

Vaccination mot influensa
och lung-inflammation
är gratis för dig som har fyllt 65 år
eller tillhör en riskgrupp.
Alla andra betalar en fast avgift.

Region Skåne råder alla som har fyllt 65 år
eller tillhör en riskgrupp
att vaccinera sig varje år.
Då är risken mindre att man blir allvarligt sjuk.
Kontakta din vårdcentral
om du vill vaccinera dig mot influensa.
1177.se – Vaccination mot influensa

HPV-vaccination för flickor

Region Skåne vaccinerar alla flickor
som är födda 1993 och senare
mot livmoderhals-cancer.
Vaccinationen ingår i det allmänna
vaccinations-programmet för barn.

Flickor i årskurs fem och sex
får vaccination i skolan.
Flickor födda 1993–1998 får gratis vaccination
på sin vårdcentral.

HPV-vaccination skyddar mot virus
som kan leda till cell-förändringar
i livmoder-halsen.
Dessa cell-förändringar
kan ge livmoderhals-cancer.
Vaccinationen skyddar även mot kondylom.
1177.se – Vaccination mot HPV

Resevaccination

Om du ska åka utomlands
kan du behöva vaccinera dig.
På webbplatsen 1177.se
kan du få råd om vilka vaccinationer
som du behöver ta.

Du kan få resevaccination
på vissa vårdcentraler och
på vaccinations-centraler.
1177.se – Reseråd och vaccinationer