Avgifter i tandvården

Barn och unga får gratis tandvård
till och med 23 år.
Vuxna betalar för tandvård.
Din tandvårds-mottagning bestämmer själv
hur mycket det kostar.
1177.se – Tandvård för barn och ungdomar

Avgifter i vuxentandvården

Priserna för samma behandling
kan vara olika på olika tandvårds-mottagningar.
Du kan jämföra priserna
innan du väljer tandläkare.

Försäkringskassan – Vad kostar tandvården?

Abonnemangs-tandvård
till fast pris varje månad

Hos vissa tandvårds-mottagningar
kan du få abonnemangs-tandvård.
Då betalar du i stället ett fast pris varje månad.
1177.se - Tandvård till fast pris - abonnemangstandvård