Tand-reglering för barn och ungdomar

Om du har bettfel
eller problem med tänder som sitter för trångt
kan du behöva tandreglering.

Region Skåne betalar i de flesta fall
tandregleringen till barn och ungdomar 0–19 år.

Det är viktigt att rätta till tänderna
så att inte gommen eller tandköttet skadas.
1177 - Tandreglering

Beslut om gratis tandreglering

Om du är missnöjd med ditt bett
ska du prata med din tandläkare.
Om ditt bettfel är stort
så kontaktar din tandläkare
en specialisttandläkare
inom tandreglering.

Specialisttandläkaren bedömer
om ditt bettfel är så stort
att du får gratis tandreglering.

Om du får nej

Om specialisttandläkaren säger nej
till gratis tandreglering
kan du begära en andra bedömning.
Då ska du kontakta din tandläkare igen.

Rätt att välja specialist-tandläkare
inom tandreglering

Du har rätt att välja själv
vilken specialisttandläkare du vill gå till.
Den tandregleringsspecialist som du har valt
måste vara godkänd av Region Skåne
om Region Skåne ska betala.