Tand-reglering för barn och ungdomar

Om du har bett-fel
eller problem med tänder som sitter för trångt
kan du behöva tand-reglering.

Region Skåne betalar i de flesta fall
tandregleringen till barn och ungdomar 0–19 år.

Det är viktigt att rätta till tänderna
så att inte gommen eller tandköttet skadas.
1177 - Tandreglering

Beslut om gratis tandreglering

Om du är missnöjd med ditt bett
ska du prata med din tandläkare.
Om ditt bettfel är stort
så kontaktar din tandläkare
en specialist-tandläkare
inom tandreglering.

Specialist-tandläkaren bedömer
om ditt bettfel är så stort
att du får gratis tandreglering.

Om du får nej

Om specialist-tandläkaren säger nej
till gratis tand-reglering
kan du begära en andra bedömning.
Då ska du kontakta din tandläkare igen.

Rätt att välja specialist-tandläkare
inom tandreglering

Du har rätt att välja själv
vilken specialist-tandläkare du vill gå till.
Den tandreglerings-specialist som du har valt
måste vara godkänd av Region Skåne
om Region Skåne ska betala.