Vuxentandvård

Alla i Sverige har alla rätt till ett statligt tandvårdsstöd.
Det är ett bidrag.
Du får det från och med det år du  fyller 24 år.

Har du stora eller särskilda behov av tandvård kan du få mer stöd. 

Läs mer på 1177.se:

1177.se : Tandvårdshjälpen