Barn- och ungdomstandvård

Barn och ungdomar i Sverige
får gratis tandvård till och med 23 år.
Du som bor i Skåne väljer själv
vilken tandvårdsmottagning du vill gå till
med ditt barn.

För att du ska få gratis tandvård till ditt barn
måste du välja en tandvårdsmottagning
som har avtal med Region Skåne.

På webbplatsen 1177.se
kan du se vilka mottagningar
som har avtal med Region Skåne.
Här finns även information
om bland annat öppettider.

Du kan byta tandvårdsmottagning när du vill,
till exempel om du flyttar eller inte är nöjd.


Blankett för val av mottagning

När du ska välja tandvårdsmottagning
fyller du i en blankett
som du ska lämna till
den tandvårds-mottagning som du har valt.

Blanketten hittar du på webbplatsen 1177.se.
Blankett för val/byte av tandvårdsmottagning