Smittskydd

Du som bor i Sverige måste till en läkare
om du tror att du har fått en sjukdom
som är farlig för andra.
Då är det gratis att ta prover
och både vård och mediciner är gratis.

Smittskydd Skåne arbetar för att minska smittor.
De informerar om de misstänker nya smittor.
De ger även råd om
hur man ska skydda sig mot smittor
och vad man ska göra om man är smittad.