Övriga allmänna handlingar

Den största delen av Regionarkivets material
är vårdinformation.
Men här finns även protokoll
och annat som rör politik,
landstingets historia, ritningar och kartor.

Det finns bland annat årsberättelser,
statistik, kassaböcker och olika avtal.
Och tidtabeller från Skånetrafiken

Beställa allmänna handlingar

Nyare allmänna handlingar
som har kommit in till Region Skånes
centrala administration
finns i koncernkontorets diarium.
Du kontaktar dem via e-post:
region@skane.se

Äldre allmänna handlingar
kan du få ut hos Regionarkivet.
Sök på internet
för att få reda på vilka allmänna handlingar
som finns bevarade hos Regionarkivet.

Sedan kan du kontakta Regionarkivet
för att få ut kopior.
Sök arkivhandlingar