Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter och hänvisningar för vanliga frågor om våra olika verksamheter.

Hitta vård

Hitta vårdcentral

Hitta sjukhus

1177 Vårdguidens e-tjänster (tidigare Mina vårdkontakter):
Inloggning - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vänd dig till Patientservice för frågor om patientavgifter, patientfakturor och tandvårdsstöd:
Telefon: 0771-11 14 44
Telefontid: Vardagar klockan 8 - 16
Ställ din fråga till Patientservice

Kontakta Patientnämnden:
Telefon: 0770-110010
E-post: Contact

Information och kontakter för vårdgivare finns på webbplatsen Vårdgivare Skåne, tidigare Vårdgivarwebben.
Vardgivare.skane.se

Frågor om kollektivtrafiken

Telefon: 0771-777777

Frågor om sjukresor

Telefon: 0771-77 44 33 
E-post: Contact

Beställa sjukresa

Beställ sjukresa i Skåne (utom Malmö):
Telefon: 0771-77 44 11

Du som bor i Malmö:
Telefon: 040-34 55 20

Anmäl försenad bil:
Telefon: 0771-77 44 22

Fax för beställning av resa:
0771-77 44 12 (ej sjukreseintyg)

Beställ resa via e-post:
Contact

Se också Sjukresor på Skanetrafiken.se

Frågor om färdtjänst

Telefon: 0771-77 44 11
Fax: 0771-77 50 51

E-post: Contact

Fakturafrågor rörande färdtjänst och sjukresor

Telefon: 0771-77 44 33

Ställ din fråga via vårt formulär

Region Skåne
291 89 Kristianstad

Växel: 044-309 30 00
Fax: 044-309 32 98
E-post: Contact

Tänk på att nästan all post till myndigheter (via brev, e-post eller personlig överlämning) blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att begära ut handlingen.

Besöksadress:
Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad

Besöksadress för vårt kontor i Malmö:
Dockplatsen 26

Postadress:
205 25 Malmö

Organisationsnummer: 232100-0255

Organisation - kontakter till förvaltningar

Bolag och stiftelser

Presskontakter

Dina politiker A - Ö

Dina politiker efter parti

Dina politiker efter valkrets

Alla politiska nämnder

Ett personuppgiftsombud är en person som ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.

Region Skåne
Personuppgiftsombudet
291 89 Kristianstad

Telefon (växel): 044-309 30 00

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter