Helt okej - Omslag podcastsändning

Helt Okej - podcast om ungas psykiska hälsa

Att under perioder i livet må psykiskt dåligt kan vara helt okej, men tyvärr har vi ofta svårt för att prata om det här. Den psykiska ohälsan ökar bland unga och påverkar inte bara den person som det gäller utan många gånger även omgivningen.

Vart vänder jag mig när jag behöver stöd och hur kan jag hjälpa andra som mår dåligt? Region Skåne vill i fyra olika podavsnitt under en diskussion ledd av bland annat Kattis Ahlström skapa debatt och förståelse för livets upp och nedgångar.

Lyssna på avsnitten

Helt Okej är tillgänglig via denna sida och sökbar i din podcastapp.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter