Två unga personer håller varandra i handen

Mobil ungdomsmottagning

Sedan oktober 2014 rullar Sveriges första mobila ungdomsmottagning i Skåne. Främst besöker den de kommuner som saknar permanent ungdomsmottagning.

Den mobila ungdomsmottagningen som ryms i en lastbil hjälper till att nå ut till så många ungdomar som möjligt i Skåne.

Den mobila ungdomsmottagningen kör mellan Sjöbo, Svedala, Skurup och Höganäs. Befolkningsunderlaget på dessa orter är för litet för att ha en permanent mottagning, men genom lastbilen får ungdomarna där samma närhet och tillgänglighet till vård som på andra orter i Skåne.

Mobila ungdomsmottagningen finns en dag i veckan på respektive ort.

Komplett ungdomsmottagning

Sex medarbetare har lastbilen som sin permanenta arbetsplats. Lastbilens mottagning är inte mycket större än ett normalt vardagsrum, men där ryms ändå en komplett ungdomsmottagning med möjlighet till provtagning, utprovning av preventivmedel och möjlighet till psykosociala samtal.

Inklusive lastbilen finns 14 andra ungdomsmottagningar i Skåne. De vänder sig till ungdomar i åldrarna 12 till och med 22 år.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter