""

Vill du hjälpa till?

Det är många som hör av sig till oss i Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. Vi tackar för det enorma intresset och engagemanget!

Privatperson

Företag och organisationer

 • Bemanningsföretag och privata vårdgivare
  Bemanningsföretag som redan har avtal med Region Skåne behöver inte anmäla sitt intresse. Avrop går till dem, enligt gängse rutin.
  Intresseanmälan för bemanningsföretag och privata vårdgivare

 • Företag som kan sälja eller skänka sjukvårdsmaterial

  Det är många företag som har uppmärksammat vårt önskemål om förslag på skyddsprodukter med anledning av covid-19 pandemin. Det är vi mycket tacksamma för! Just nu har vi inte behov av fler leverantörer och det är därför inte möjligt att anmäla intresse för att leverera material. Om situationen förändras kommer vi att avisera detta på denna sida.

 • Företag och organisationer som vill erbjuda digitala idéer och tjänster
  Skicka en kort beskrivning om er idé till digitala.ideer@skane.se.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter