""

Vill du hjälpa till?

Det är många som hör av sig till oss i Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. Vi tackar för det enorma intresset och engagemanget!

Privatperson

Företag och organisationer

 • Bemanningsföretag och privata vårdgivare
  Bemanningsföretag som redan har avtal med Region Skåne behöver inte anmäla sitt intresse. Avrop går till dem, enligt gängse rutin.
  Intresseanmälan för bemanningsföretag och privata vårdgivare

 • Företag som kan sälja eller skänka sjukvårdsmaterial

  Det är många företag som har uppmärksammat vårt önskemål om förslag på skyddsprodukter med anledning av covid-19 pandemin. Det är vi mycket tacksamma för! Just nu har vi inte behov av fler leverantörer och det är därför inte möjligt att anmäla intresse för att leverera material. Om situationen förändras kommer vi att avisera detta på denna sida.

 • Företag och organisationer som vill erbjuda digitala idéer och tjänster
  Skicka en kort beskrivning om er idé till digitala.ideer@skane.se.

 • Företag, organisationer och privatpersoner som vill skänka andra produkter än sjukvårdsmaterial eller som har erbjudande om olika produkter och tjänster - skicka till covid-19support@skane.se.

Mat och dryck

Vi kan tyvärr inte ta emot mat och dryck som tillagats av privatpersoner.

Mat och dryck som är färdigförpackad från butik, fabrik eller restaurang kan vi ta emot om respektive sjukhus bedömer att kraven för god hygien uppfylls och att det inte finns en omedelbar risk för smittspridning.

De som hanterar maten, både Region Skånes personal och du som skänker den, ska iaktta god handhygien och vidta nödvändiga åtgärder för att minimera riskerna för smittspridning.

Berätta vad du vill skänka och till vilket sjukhus genom att skicka till covid-19support@skane.se. Vi återkommer sen med kontaktuppgifter till den person du ska kontakta.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter