""

Vill du hjälpa till?

Det är många som hör av sig till oss i Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. Vi tackar för det enorma intresset och engagemanget!

Privatperson

Företag och organisationer

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter