Vill du hjälpa till?

Vi på Region Skåne vill rikta ett stort tack till alla privatpersoner, företag och organisationer som har varit beredda att ställa upp med anledning av covid-19.

Det är många som har visat upp en stor vilja att hjälpa till och stötta upp inom hälso- och sjukvården i Skåne. Tack vare all hjälp från er har vi inom Region Skåne på kort tid lyckats anställa mycket engagerade och duktiga medarbetare. Vi har även med gemensamma krafter säkrat tillgången på sjukvårdsmaterial och alla initiativ att stötta och uppmuntra våra medarbetare värmer.

I nuläget har vi inte samma behov av extrapersonal och leverantörer av material. Tillsammans har ni gjort det möjligt för oss att upprätthålla en fortsatt hög kvalitativ vård för våra invånare under dessa speciella omständigheter.

Ett stort tack till alla som erbjudit sig att ställa upp!

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter